Điều kiện xin Visa


( Hồ sơ nộp trước 2 tuần )


( Hồ sơ nộp trước 4 tuần )


Danh sách các nước châu Á được miễn visa


( Hồ sơ nộp trước 4 tuần )


( Hồ sơ nộp trước 4 tuần )


( Hồ sơ nộp trước 25 ngày )


( Hồ sơ nộp trước 10 ngày )
1. Hộ chiếu chính ( còn hiệu lực trên 6 tháng và phải còn ít nhất 02 trang trống )
2. 2 ảnh 4×6 ( phong màu trắng hoặc xanh dương – không quá 3 tháng )